Kezdőlap |
Tapsony Községi Önkormányzat - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
A 2013. július 1. napját megelőzően hatályba lépett rendeletek:

 • A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 3/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet
 • Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

Hatályos rendeleteinket a Nemzeti Jogszabálytárban lehet megtalálni ide kattintva.


 
Kapcsolódó dokumentumok:
 1. Adatkezelési tájékoztató, Helyiséggazdálkodással, helyiségek értékesítésével, bérbeadással kapcsolatban, Letöltés
 2. Adatkezelési tájékoztató, Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban, Letöltés
 3. Adatkezelési tájékoztató, Együttműködési megállapodásokkal, vagyonkezelési szerződésekkel, támogatási szerződésekkel (pl. képviselői keretből), településrendezési és egyéb szerződésekkel kapcsolatban, Letöltés
 4. Adatkezelési tájékoztató, Adásvételi szerződések, szolgalmi jogot biztosító megállapodásokkal kapcsolatban, Letöltés
 5. Adatkezelési tájékoztató, Bérkompenzációval kapcsolatban, Letöltés
 6. Adatkezelési tájékoztató, Helyi önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag jogviszonyának létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatban, Letöltés
 7. Adatkezelési tájékoztató, Ingatlanok haszonbérbe adásával kapcsolatosan, Letöltés
 8. Adatkezelési tájékoztató, Jelzálogtörléssel kapcsolatban, Letöltés
 9. Adatkezelési tájékoztató, Képviselői tevékenység elősegítésével kapcsolatban, Letöltés
 10. Adatkezelési tájékoztató, Képviselő-testület ügyviteli feladatainak ellátásával kapcsolatban, Letöltés
 11. Adatkezelési tájékoztató, Kisajátítási eljárás, illetve kisajátítást megelőző adásvételi szerződés megkötése, korlátozási kártalanítás iránti kérelemmel kapcsolatban, Letöltés
 12. Adatkezelési tájékoztató, Közterület-használati ügyekkel kapcsolatban, Letöltés
 13. Adatkezelési tájékoztató, Önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásával kapcsolatban, Letöltés
 14. Adatkezelési tájékoztató, Szakmai gyakorlattal kapcsolatban, Letöltés
 15. Adatkezelési tájékoztató, Szerződéskötéshez szükséges átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatban, Letöltés
 16. Adatkezelési tájékoztató, Támogatási keret pályázatok, egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatban, Letöltés
 17. Adatkezelési tájékoztató, Tanévkezdési támogatás ügyintézésével kapcsolatban, Letöltés
 18. Adatkezelési tájékoztató, Ügyféladatok kezelése köztisztviselői, jegyzői, helyi önkormányzati képviselők fogadóóráival és fórumaival kapcsolatban, Letöltés
 19. Adatkezelési tájékoztató, Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok kezelésével kapcsolatban, Letöltés
 20. Adatkezelési tájékoztató, Vállalkozási, adásvételi, szolgáltatási, építési-beruházási szerződés kötésével kapcsolatban, ha a szerződő fél magánszemély, Letöltés
 21. Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban, Letöltés
 22. információátadási szabályzat, Letöltés
 23. Ingatlanok haszonbérbe adásával kapcsolatosan, Letöltés
 24. Települési Arculati Kéziköny, Letöltés
 25. Tűzifaosztással kapcsolatban - Tapsony, Letöltés
 26. Weboldara vonatkozó adatkezelési tájékoztató - Tapsony, Letöltés
Frissítés: E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2022.03.25.