Kezdőlap |
Zimány Községi Önkormányzat - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Kapcsolódó dokumentumok:
 1. Adatbejelentés a gépjárműadóról (mentességhez), Letöltés
 2. Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról, Letöltés
 3. Adó ügyleírások, Letöltés
 4. Anyakönyvi ügyleírás, Letöltés
 5. Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem, Letöltés
 6. Helyi iparűzési adó bejelentkezés, változás bejelentés, Letöltés
 7. Kérelem adótúlfizetés visszautalása, átvezetése iránt, Letöltés
 8. Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt, Letöltés
 9. Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, Letöltés
 10. Kérelem rendszeres települési támogatás megállapítása iránt, Letöltés
 11. Közszolgáltatási díjak, Letöltés
 12. Szociális alapszolgáltatások ügyleírása, Letöltés
 13. Szociális ügyek ügyleírása, Letöltés
Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Utolsó frissítés: 2021.03.24.