Kezdőlap |
Kánya Község Önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
3.3. Működés » A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K §. (7) bekezdése alapján a polgármester  tiszteletdíja/illetménye és egyéb juttatása közérdekű adat.

Polgármester tiszteletdíjáról:
Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete  74/2019.(X.28.) Kt. számú határozatában Léner Ferenc társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját  2019. október 13. napjától havonta 149 600,-Ft összegben állapította meg.
 
A képviselő-testület  Léner Ferenc társadalmi megbízatású polgármester részére havonta a tiszteletdíja 15%-ában meghatározott 22 440,- Ft összegű költségtérítést állapított meg.

Alpolgármester tiszteletdíjáról:
Kánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 75/2019.(X.28.)  Kt. számú határozatában   Angyal István társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi 134 640,- forint összegben állapította meg. Ugyanezen határozat alapján az alpolgármester költségtérítése 20 196,-Ft összegben lett megállapítva.
Frissítés: Negyedévente, Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2019.12.13.