Kezdőlap |
Kánya Község Önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal

8671 Kapoly, Kossuth utca 56.

Adatvédelmi felelős: Hajas Endre


Frissítés: Negyedévente, Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Utolsó frissítés: 2020.07.09.
2. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 30.§ (3) bekezdése szerint az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.


Frissítés: Negyedévente, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2020.07.09.
3. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


Frissítés: Negyedévente, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2020.07.09.
4. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2020.07.09.