Kezdőlap |
Tab Város Önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
3.3. Működés » Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Kapcsolódó dokumentumok:
 1. 1.1. Szociális Alapszolgáltató Központ I. ütemének kialakítása vállalkozási szerződés keretében, Letöltés
 2. A városközpontban lévő lakások befejező munkái, Letöltés
 3. Adásvételi szerződés kotrógép, Letöltés
 4. ÁROP szervezetfejlesztésre, Letöltés
 5. Egészségügyi Szolgálat ideiglenes elhelyezése, Letöltés
 6. Integrált mikrotérségi iskolaközpont fejlesztése a tabi kistérségben, Vállalkozói szerződés Axis, Letöltés
 7. Integrált mikrotérségi iskolaközpont fejlesztése a tabi kistérségben, Vállalkozói Szerződés ZáÉv, Letöltés
 8. Integrált mikrotérségi iskolaközpont fejlesztése a tabi kistérségben, Vállalkozói Szerződés Polip, Letöltés
 9. Integrált mikrotérségi iskolaközpont fejlesztése a tabi kistérségben, Alex_Vállalkozói szerződés, Letöltés
 10. járóbeteg szakellátó intézet kivitelezési munkáinak teljes körű elvégzése, Letöltés
 11. Körforgalom határidejének módosítása, Letöltés
 12. Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások a Koppányvölgye Kistérségben, Busz várók kivitelezési szerződése, Letöltés
 13. Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások a Koppányvölgye Kistérségben, Busz öblök kivitelezési szerződése, Letöltés
 14. Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások a Koppányvölgye Kistérségben, Letöltés
 15. Megbízási szerződés szennyvíztisztító telep fejlesztésére, Letöltés
 16. Megbízási szerződés szennyvíztisztító telep fejlesztésére projektmenedzsment, Letöltés
 17. Ranedelő megvalósíthatósági tanulmány, Letöltés
 18. Rendelő engedéllyezési terve, Letöltés
 19. Szállítási szerződés kisbusz, Letöltés
 20. Szállítási szerződés traktor, Letöltés
 21. Szállítási szerződés ultrahang, Letöltés
 22. Szociális alapszolgáltató központ I. üteme vállalkozási szerződés, Letöltés
 23. Szociális Alapszolgáltató Központ II. ütem kialakítása-vállalkozói szerződés, Letöltés
 24. Tab város egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése kivitelezési szerződés keretében, Letöltés
 25. Tab város egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítéséhez tartozó műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében, Letöltés
 26. Tab város egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítéséhez tartozó tervezési feladatok elvégzése tervezési szerződés keretében, Letöltés
 27. Tab Város és Zala Község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Tab, Letöltés
 28. Tab Város és Zala Község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Zala, Letöltés
 29. Tab Város Önkormányzata részére körforgalom építése vállalkozási szerződés keretében, Letöltés
 30. Vállalkozási szerződés épületátalakítás, Letöltés
 31. Vállalkozási szerződés felsőzónai ivóvíz hálózat, Letöltés
 32. Vállalkozási szerződés temetővel szembeni parkoló, Letöltés
 33. Vállalkozási szerződés víztározó, Letöltés
 34. Városközpont műszaki ellenőrzése, Letöltés
 35. Városközpont rehabalilitáció kiviteli terveinek elkészítése, Letöltés
 36. városközpont rehabilitáció engedélyezési tervének elkészítése, Letöltés
 37. Városközpont rehabilitációvállalkozói szerződés, Letöltés
Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig, Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig
Utolsó frissítés: 2015.06.01.