Kezdőlap |
Tab Város Önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Kapcsolódó dokumentumok:
 1. Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat, Letöltés
Frissítés: Negyedévente, Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Utolsó frissítés: 2010.08.24.
2. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Feltöltés alatt...
3. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Kapcsolódó dokumentumok:
 1. Engedélyezési terv készítése, Tab, városközpont, Letöltés
 2. Engedélyezési terv készítése, Tab, Takács Gyula Integrált Közoktatási Központ felújítása, Letöltés
 3. Ivóvíz és szennyvízhálózat üzemeltetési szerződés, Tab, Zala, Letöltés
 4. Kiviteli tervek készítése, Tab, városközpont, Letöltés
 5. Kiviteli tervek készítése, Tab, Takács Gyula Integrált Közoktatási Központ felújítása, Letöltés
 6. Közbeszerzés lebonyolítása, Tab, városközpont, Letöltés
 7. Közbeszerzés lebonyolítása, Tab, Takács Gyula Integrált Közoktatási Központ felújítása, Letöltés
 8. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Tab város területén keletkező és a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek elvégzésére, Letöltés
 9. Műszaki ellenőr, Tab, városközpont, Letöltés
 10. Műszaki ellenőr, Tab, Takács Gyula Integrált Közoktatási Központ felújítása, Letöltés
 11. Nyilvánosság biztosítása, Tab, Takács Gyula Integrált Közoktatási Központ felújítása, Letöltés
 12. Pályázat írás, Tab, városközpont, Letöltés
 13. Projektmenedzser, Tab, városközpont, Letöltés
 14. Projektmenedzser, Tab, Takács Gyula Integrált Közoktatási Központ felújítása, Letöltés
 15. Rendezvényszervezés, Tab, városközpont, Letöltés
Frissítés: Negyedévente, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2012.06.05.
4. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre