Kezdőlap |
Zimány Községi Önkormányzat - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, a szervezeti és működési szabályzat, vagy ügyrend listája:
 • Magyarország Alaptörvénye
 • a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
  • az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény
  • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
  • a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
  A hivatkozott jogszabályok elérési helye: https://njt.hu
  • az önkormányzat SZMSZ-e
  Kapcsolódó dokumentumok:
  1. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, Letöltés
  2. Alapító okirat, Letöltés
  3. Alapító okirat közös hivatal 14.01.01-től, Letöltés
  4. Magyaratádi KÖH SZMSZ, Letöltés
  Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  Utolsó frissítés: 2023.07.19.
  2. Az országos illetékességű szervek, valamint a a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
  az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
  az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre