Kezdőlap |
Tapsony Községi Önkormányzat - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők » Elérhetőségi adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Tapsony Község Önkormányzata

Székhely:
8718 Tapsony, Széchenyi tér 1/a.
Postai cím: 8718 Tapsony, Széchenyi tér 1/a.
Telefon: 85/522-017
Fax: 85/322-505
Elektronikus levélcím: tapsonypmh@z-net.hu
Honlap: www.tapsony.hu
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
8718 Tapsony, Széchenyi tér 1/a. 85/522-017


Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Utolsó frissítés: 2015.11.17.
2. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Tapsony képviselő-testület tagjai:
Fábos István polgármester
Dr. András János Béla alpolgármester
Göntér Balázs ügyrendi bizottság elnöke
Dr. Pap-Csiha Kinga Hajnalka ügyrendi bizottság tagja
Dr. Vizi Jenő József képviselő
Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Utolsó frissítés: 2015.11.17.