Kezdőlap |
Magyaratád Község Önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Kapcsolódó dokumentumok:
 1. adó ügyleírások, Letöltés
 2. anyakonyv ügyleírás, Letöltés
 3. Étkezés kérelem, Letöltés
 4. Gépjármű kérelem mentességhez, Letöltés
 5. HatosagiBizonyitvanyKiadasaIrantiKerelem, Letöltés
 6. HIPA bejelentkezes_valtozasbejelentes-2018, Letöltés
 7. HIPA bevallási nyomtatvány 2018. évtől, Letöltés
 8. Kommunális adó 2018, Letöltés
 9. Közszolgáltatási díjak, Letöltés
 10. rendkívüli települési tám Mat, Letöltés
 11. rendszeres települési tám Mat, Letöltés
 12. RGYVK kérelem 2013.10.01-től, Letöltés
 13. Szociális ügyek, Letöltés
 14. testületi döntéshozatal, Letöltés
 15. Túlfizetés visszaigénylési nyomtatvány, Letöltés
 16. ügyleírás szociális alapellátások, Letöltés
Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot törlendő
Utolsó frissítés: 2018.05.02.