Kezdőlap |
Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
A közérdekű adatok feltöltése folyamatban van
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
  • a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Mötv.)
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
A hivatkozott jogszabályok elérhetők az alábbi linken: https://njt.hu
Kapcsolódó dokumentumok:
  1. Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata 2014.03.13., alapító okirat, Letöltés
  2. Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal általános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata, adatvédelem, adatbiztonság, Letöltés
  3. Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, SZMSZ, Letöltés
Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2023.07.19.
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre