Eredeti oldal
NYILVÁNOS ADATOK
1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal
8671 Kapoly, Kossuth utca 56.
Vezető: Hajas Endre
honlap: kapolyikoh.hu
(KAPOLYIKOH, KRID: 153194999)
Költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 85.§ (1),(2) bekezdései
Költségvetési szerv alapító okirata
Törzskönyvi kivonat:

Kánya és Térsége Óvodafenntartó Társulás
8667 Kánya, Fő utca 170.
Vezető: Léner Ferenc
(KTOT, KRID: 660123952)
Költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-a
Törzskönyvi kivonat:

Kányai Kányafészek Óvoda és Konyha
8667 Kánya, Fő utca 174.
Vezető: Szakács Ágnes
(KKOK, KRID: 360163153)
Költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése: nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdés
Költségvetési szerv alapító okirata
Törzskönyvi kivonat:
 
Kányai Kányafészek Bölcsőde
8667 Kánya, Rákóczi utca 176.
Vezető: Szakács Ágnes
(KKFB, KRID: 667103151)
Költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése: a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§ és 42/A.§-ai
Költségvetési szerv alapító okirata
Törzskönyvi kivonat:
Szolgáltatói nyilvántartásba vétel:
Kapcsolódó dokumentumok:
  1. Kánya és Térsége Óvodafenntartó Társulás, Letöltés
  2. Kánya Óvoda 2020, Letöltés
  3. Kányai Bölcsőde 2020, Letöltés
  4. Kányai Kányafészek Bölcsőde, Letöltés
  5. KÖH alapító okirat, Letöltés
  6. KÖH törzskönyvi kivonat, Letöltés
Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2020.06.03.