Kezdőlap |
Gige Község Önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Hatályos rendeleteinket a Nemzeti Jogszabálytárban lehet megtalálni ide kattintva.  


A képviselő-testület évente legalább hat alkalommal tart ülést az önkormányzat épületének tanácstermében.

Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület kihelyezett ülést tarthat.

A képviselő-testület a körjegyzőséget fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeivel együttes ülést tart.

(1) Rendelet alkotását a képviselők, a bizottságok elnökei, a polgármester, az alpolgármester, a civil szervezetek vezetői, önkormányzati társulás tagjai, a körjegyző, valamint a cigány önkormányzat kezdeményezheti.

(2) Rendelet alkotására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez kell írásban benyújtani.

Ha a rendeletalkotást a cigány önkormányzat kezdeményezi, akkor a Nektv. 26. §-ának (1) bekezdése szerint kell eljárni.

(3) A rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséért a körjegyző a felelős, amelyre 30 nap áll rendelkezésre.

(4) A rendelet-tervezet előkészítésével megbízható a képviselő-testület bizottsága, illetve – szaktudást igénylő esetekben a körjegyző javaslatára – külső szakértő is.

(5) A körjegyző a (4) bekezdésben felsoroltak megbízása esetén is köteles részt venni az előkészítő munkában.

(6) A lakosság széles rétegének jogait, kötelességeit érintő rendeletek tervezeteit legalább öt napig közszemlére kell tenni, amelyről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. A közszemlére tett rendelet-tervezettel kapcsolatban – a közszemlére tétel időtartama alatt – írásban észrevételt lehet tenni a polgármesternél. Az észrevételről a - rendelet - tervezet elfogadásával egyidőben – a képviselő-testület határoz.

(7) A polgármester – a körjegyző véleményének meghallgatása után – egyes rendelet-tervezeteket közmeghallgatásra bocsáthat.

(8) A rendelet-tervezetet indokolással együtt – a törvényben meghatározottak kivételével – a körjegyző terjeszti a képviselő-testület elé, s egyúttal tájékoztatást ad az előkészítés során felmerült, de a tervezetben nem szereplő javaslatokról, utalva a mellőzés indokaira.
 
Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2021.04.09.