Kezdőlap |
Gige Község Önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A Kiskorpád – Gige – Jákó Községi Önkormányzatok Körjegyzőségén kezelt adatokhoz történő hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) alapján a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése során a körjegyzőség jár el.

2.1. Közérdekű adat megismerését bárki – szóban, írásban – igényelheti. A körjegyzőség haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül az igénynek eleget tesz.
2.2. A közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő, kérésének megfelelően, másolatot kaphat. Ha a dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
2.3. Az adatokat az igénylő által kért formában – szóban, postai úton, fénymásolaton, floppy lemezen, e-mailben – kell rendelkezésre bocsátani.
2.4. Az igény elutasításáról és annak indokairól 8 napon belül értesíteni kell az igénylőt. Az igény elutasítását és indokait minden esetben írásban dokumentálni kell. A körjegyzőség évente elkészíti az elutasított igényekről, valamint az elutasítás indokairól szóló összegző értesítést az adatvédelmi biztos számára.
2.5. Az igény elutasítása miatt a Kaposvár Városi Bírósághoz lehet 30 napon belül keresetet benyújtani.

3. Az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges költségek megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

4. Az igénylőtől a fénymásolatért A4-es oldalanként 10 Ft, floppy lemezért 90 Ft költségtérítést kell kérni. A költségtérítés összegét az igénylővel előre közölni kell.

Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2008.08.13.