Kezdőlap |
Bedegkér Község Önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
3.3. Működés » A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K §. (7) bekezdése alapján a polgármester  tiszteletdíja/illetménye és egyéb juttatása közérdekű adat.

Polgármester illetményéről:
Bedegkér Község Önkormányzat Képviselő-testülete  54/2019.(X.29.) Kt. számú határozatában Steinbacher Jenő főállású polgármester illetményét  2019. október 13. napjától havonta 299 200,-Ft összegben állapította meg.

A képviselő-testület  Steinbacher Jenő főállású polgármester részére havonta a tiszteletdíja 15%-ában meghatározott 44 880,- Ft összegű költségtérítést állapított meg.

A Képviselő-testület a Kttv. 225/L.§-a valamint a Kttv. 151.§-a alapján a főállású polgármester részére a kötelezően megállapítandó cafetéria juttatás éves összegét 200 000, - Ft –ban  állapította meg.
 
Alpolgármester tiszteletdíjáról:
Kurdi Boglárka Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján a tiszteletdíja egészéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.


Frissítés: Negyedévente, Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2019.12.13.