Kezdőlap |
Alsóbogát Község Önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 

Kapcsolódó dokumentumok:
  1. Szervezeti és Működési Szabályzat, Letöltés
Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2014.07.02.
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Alsóbogát Község Képviselő-testületének 4/2007.(III. 11.). önkormányzati rendelete

III. fejezet: Az Önkormányzat feladata, hatásköre

4. §

Önként vállalt önkormányzati feladat:

  • Gyermek-szakorvosi ellátás (évente a költségvetés elfogadásakor dönt a finanszírozásáról együttes ülésen a fenntartókkal közösen)
  • Falugondnoki szolgálat
  • Egészségügyi ellátás keretében a fiziotherápia (évente a költségvetés elfogadásakor dönt a finanszírozásáról)
Frissítés: Negyedévente, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2011.07.05.