Kezdőlap |
Bóly Város Önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
3.3. Működés » Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
   
9. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata
Sorsz. Kiadások megnevezése Eredeti ei Módosított Teljesítés
Bóly Város Önkormányzat      
  Működési célu pénzeszközátadások      
1.    - Önkormányzati jogalkotás      
K506                      - Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa Hungaricaű 1 650 000 1 425 000 1 425 000
                     - Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (3819 lakos*100Ft) 665 000 381 900 381 900
                     - Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak támogatás 365 939 240 423 761 407 423 761 407
                      - Bólyi Német Önkormányzat   500 000 500 000
K502                      - elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás 20 000 000 4 099 930 4 099 930
                       - elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás 147 507 775 147 507 775 147 507 775
2.    - Civil szervezetek működési támogatása      
K512 Bólyi Sportegyesület/működési támogatás 20 400 000 24 000 000 24 000 000
Fogyasztóvédelmi Egyesület 50 000 50 000 50 000
Bólyi Kulturális Egyesület 220 000 720 000 720 000
Bólyi Vegyeskar 220 000    
Harmónika együttes 70 000    
Idősek Énekkara 220 000    
Diabétesz Szakkör 70 000    
Baba-mama Klub 70 000    
Kézimunka Szakkör 70 000    
Szüreti Vesszőfutás 70 000    
Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség 1 080 000 1 080 000 1 000 000
Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom 1 000 000    
Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány 121 000    
Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány  121 000    
Bóly Városért Alapítvány 121 000    
Bólyi Sport-Fit nap 165 000    
Néptánc tábor 165 000    
Bólyi Ifjúsági Egyesület 70 000    
Bólyi Parkváros Egyesület 121 000    
Bólyi Baráti Kör 121 000    
Malom Klub 121 000    
Német kör 121 000    
Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap 165 000    
Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete 70 000    
Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége 70 000    
Bólyi Polgárőr Egyesület 70 000    
Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület 121 000    
Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatááár Mohácsi Kutyamenhely 70 000 70 000 260 000
Nyugdíjas szabadegyetem 165 000    
  Bólyi Motoros Egyesület   500 000 500 000
  K5 561 280 015 604 096 012 604 206 012
3. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások      
K48    - Települési támogatások -  6 100 000 4 058 000 4 057 605
  K48 Összesen 6 100 000 4 058 000 4 057 605
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások      
     - Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás      
K87               - lakbér 50 %-ának visszatérítése  2 000 000 1 028 926 1 028 926
                - Első lakáshoz jutók támogatása 2 500 000 2 400 000 2 400 000
                - helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása 3 000 000 3 000 000 3 000 000
K89    - felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet 12 000 000 12 000 000 12 000 000
  K8 összesen 19 500 000 18 428 926 18 428 926
5. Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül      
K504    - Önkormányzati jogalkotás      
K504              - Önkormányzatok részére támogatási kölcsön 20 000 000 0  
  K504 összesen 20 000 000 0 0
6.  Támogatási kölcsöny nyújtás áht-n kívül      
K508    - Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön 2 000 000 200 000 200 000
         
7. Működési célú pénzeszközátadások 561 280 015 604 096 012 604 206 012
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 6 100 000 4 058 000 4 057 605
9. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 19 500 000 18 428 926 18 428 926
10. Támogatási kölcsön nyújtása működési célra 22 000 000 200 000 200 000

Mindösszesen: 608 880 015 626 782 938 626 892 543
Frissítés: Negyedévente, Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2024.07.04.
  1. Aktuális: 2024.07.04
  2. Archív: 2023.09.08
  3. Archív: 2023.09.08