Kezdőlap |
Pánd Polgármesteri Hivatal - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
A település környezet védelméről 9.2015.IV.27. kt rendelet egységes szerkezetben
Kapcsolódó dokumentumok:
 1. 2013. évi költségvetés teljesítése, Letöltés
 2. 2014. évi költségvetés, Letöltés
 3. 2014. évi költségvetés módosítás, Letöltés
 4. 2014. évi költségvetés módosítása, Letöltés
 5. 2014. évi zárszámadás, Letöltés
 6. 2015. évi költségvetés, Letöltés
 7. 2015. évi költségvetés módosítás rendelet!, Letöltés
 8. 2015. évi tiszteletdíj, Letöltés
 9. A díszpolgári cím adományozásáról, Letöltés
 10. A gyermekvédelem helyi rendszeréről, Letöltés
 11. A helyi adókról, Letöltés
 12. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez, Letöltés
 13. A helyi szociális igazgatásról és ellátásokról, Letöltés
 14. A közszolgálati tisztviselők juttatásairól, Letöltés
 15. A közterület elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól, Letöltés
 16. a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól , Letöltés
 17. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi köszszolgáltatások, Letöltés
 18. A település környezet védelméről egységes szerkezetben, Letöltés
 19. A települési környezet védelméről, Letöltés
 20. A temetőkről és temetkezésről, Letöltés
 21. Az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakásokkal, helyiségekkel való gazdálkodás, Letöltés
 22. Belterületi faültetés, Letöltés
 23. Díszpolgári cím, Letöltés
 24. Elektronikus ügyintézés, Letöltés
 25. Étkezési térítési díj rendelet, Letöltés
 26. Fogászati díj rendelet, Letöltés
 27. Házi gindozás, Letöltés
 28. Háziorvosi körzet, Letöltés
 29. háztartási szennyvíz begyűjtése rendelet, Letöltés
 30. Helyi állattartás, Letöltés
 31. Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről, Letöltés
 32. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről, Letöltés
 33. HÉSZ, Letöltés
 34. Közművelődés, Letöltés
 35. Közterületek használatáról, Letöltés
 36. Önkormányzat SZMSZ egységes szerkezetben, Letöltés
 37. Társadalmi részvétel, Letöltés
 38. Települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról, Letöltés
 39. települési támogatásról, Letöltés
 40. Vagyonrendelet, Letöltés
Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2015.05.11.
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre