Kezdőlap |
Vanyarc önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok » A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Alapvető jogszabályok:
  • a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

Szervezeti és működési szabályzat:
  • Vanyarc község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. ( IV.1.) rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti -és működési szabályzatáról

Kapcsolódó dokumentumok:
  1. Vanyarc község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV.1.) rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti- és működési szabályzatáról, Letöltés
Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2008.11.10.
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Feltöltés alatt...